تحویل اکسپرس

تحویل فوری و سالم محصول

پرداخت مطمئن

پرداخت از طریق درگاه معتبر

ضمانت کیفیت

تضمین بالاترین کیفیت محصولات

پشتیبانی

پشتیبانی تلفنی

فایل فارسی ادیت شده A520FXXS7CRI8 R 8 تضمینی تست شدهشناسه محصول: 876617
موجود

فایل فارسی ادیت شده A520FXXS7CRI8 R 8 تضمینی تست شده

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

قیمت : 50000تومان

برچسب ها :

فایل فارسی ادیت شده A520FXXS7CRI8 R 8 تضمینی تست شده

فایل فارسی ادیت شده   A520FXXS7CRI8  R 8 تضمینی تست شده


فایل HTC-OTA_OCEAN_DUGL_O80_SENSE90GP_MR_HTC_India_SEA_2.42.400.2-2.31.400.6_R1شناسه محصول: 876247
موجود

فایل HTC-OTA_OCEAN_DUGL_O80_SENSE90GP_MR_HTC_India_SEA_2.42.400.2-2.31.400.6_R1

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

قیمت : 5000تومان

برچسب ها :

فایل HTC-OTA_OCEAN_DUGL_O80_SENSE90GP_MR_HTC_India_SEA_2.42.400.2-2.31.400.6_R1

فایل HTC-OTA_OCEAN_DUGL_O80_SENSE90GP_MR_HTC_India_SEA_2.42.400.2-2.31.400.6_R1

فایل HTC-OTA_OCEAN_DUGL_O80_SENSE90GP_MR_HTC_India_SEA_2.42.400.2-2.31.400.6_R1


چهار فایل سامسونگ a7000zcu1 اندروید 6.0.1 تست شده تضمینیشناسه محصول: 832651
موجود

چهار فایل سامسونگ a7000zcu1 اندروید 6.0.1 تست شده تضمینی

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

قیمت : 10000تومان

برچسب ها :

چهار فایل سامسونگ a7000zcu1 اندروید 6.0.1 تست شده تضمینی

چهار فایل سامسونگ a7000zcu1 اندروید 6.0.1 تست شده تضمینی

چهار فایل سامسونگ a7000zcu1  اندروید 6.0.1 تست شده تضمینی 


فایل فارسی سامسونگ J730GMDXU4ARF5 R 7 تست شده تضمینیشناسه محصول: 833048
موجود

فایل فارسی سامسونگ J730GMDXU4ARF5 R 7 تست شده تضمینی

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

قیمت : 50000تومان

برچسب ها :

فایل فارسی سامسونگ J730GMDXU4ARF5 R 7 تست شده تضمینی

فایل فارسی سامسونگ J730GMDXU4ARF5 R 7 تست شده تضمینی

فایل فارسی سامسونگ J730GMDXU4ARF5  R  7 تست شده تضمینی


فایل فارسی سامسونگ A720FXXU3CRE8 R 8 تست شده تضمینیشناسه محصول: 833110
موجود

فایل فارسی سامسونگ A720FXXU3CRE8 R 8 تست شده تضمینی

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

قیمت : 50000تومان

برچسب ها :

فایل فارسی سامسونگ A720FXXU3CRE8 R 8 تست شده تضمینی

فایل فارسی سامسونگ  A720FXXU3CRE8  R   8 تست شده تضمینی


کامبینیشن کم یاب سامسونگ J730FXXU3 حل مشکل FRP- حل مشکل تاچ -هنگ رو لوگو و.......شناسه محصول: 833217
موجود

کامبینیشن کم یاب سامسونگ J730FXXU3 حل مشکل FRP- حل مشکل تاچ -هنگ رو لوگو و.......

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

قیمت : 10000تومان

برچسب ها :

کامبینیشن کم یاب سامسونگ J730FXXU3 حل مشکل FRP- حل مشکل تاچ -هنگ رو لوگو و.......

کامبینیشن کم یاب سامسونگ J730FXXU3 حل مشکل FRP- حل مشکل تاچ -هنگ رو لوگو و.......

کامبینیشن  کم یاب سامسونگ J730FXXU3  حل مشکل FRP- حل مشکل تاچ -هنگ رو لوگو و.......


فایل فارسی سامسونگA520FXXU5CRGD R 8 تست شده تضمینیشناسه محصول: 833218
موجود

فایل فارسی سامسونگA520FXXU5CRGD R 8 تست شده تضمینی

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

قیمت : 50000تومان

برچسب ها :

فایل فارسی سامسونگA520FXXU5CRGD R 8 تست شده تضمینی

فایل فارسی سامسونگA520FXXU5CRGD  R 8 تست شده تضمینی

فایل فارسی سامسونگA520FXXU5CRGD   R  8 تست شده تضمینی 


فایل فارسی ادیت شده G570FXXU1CRH9 8 R تضمینی تست شدهشناسه محصول: 833320
موجود

فایل فارسی ادیت شده G570FXXU1CRH9 8 R تضمینی تست شده

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

قیمت : 100000تومان

برچسب ها :

فایل فارسی ادیت شده G570FXXU1CRH9 8 R تضمینی تست شده

	فایل فارسی ادیت شده G570FXXU1CRH9 8 R تضمینی تست شده

    فایل فارسی ادیت شده G570FXXU1CRH9  8 R تضمینی تست شده


فایل فارسی ادیت شده J710FXXS5BRC2 7R تضمینی تست شدهشناسه محصول: 833826
موجود

فایل فارسی ادیت شده J710FXXS5BRC2 7R تضمینی تست شده

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

قیمت : 100000تومان

برچسب ها :

فایل فارسی ادیت شده J710FXXS5BRC2 7R تضمینی تست شده

فایل فارسی ادیت شده   J710FXXS5BRC2 7R  تضمینی تست شده


کامبینیشن کم یاب سامسونگ A530FXXU3 حل مشکل FRP. هنگ رو لوگو .ترمیم سریالشناسه محصول: 834793
موجود

کامبینیشن کم یاب سامسونگ A530FXXU3 حل مشکل FRP. هنگ رو لوگو .ترمیم سریال

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

قیمت : 5000تومان

برچسب ها :

کامبینیشن کم یاب سامسونگ A530FXXU3 حل مشکل FRP. هنگ رو لوگو .ترمیم سریال

کامبینیشن کم یاب سامسونگ A530FXXU3 حل مشکل FRP. هنگ رو لوگو .ترمیم سریال

کامبینیشن کم یاب سامسونگ A530FXXU3 حل مشکل FRP. هنگ رو لوگو .ترمیم سریال


کامبینیشن سامسونگ A310FXXU4 حل مشکل FRP - سریال NULL -هنگ رو لوگو و.....شناسه محصول: 835013
موجود

کامبینیشن سامسونگ A310FXXU4 حل مشکل FRP - سریال NULL -هنگ رو لوگو و.....

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

قیمت : 5000تومان

برچسب ها :

کامبینیشن سامسونگ A310FXXU4 حل مشکل FRP - سریال NULL -هنگ رو لوگو و.....

کامبینیشن سامسونگ A310FXXU4 حل مشکل FRP - سریال NULL -هنگ رو لوگو و.....

کامبینیشن سامسونگ A710FGMDXU4 حل مشکل FRP - سریال NULL -هنگ رو لوگو و.....


کامبینیشن سامسونگ J530F XXU3 حل مشکل FRP - سریال NULL -هنگ رو لوگو و.....شناسه محصول: 835015
موجود

کامبینیشن سامسونگ J530F XXU3 حل مشکل FRP - سریال NULL -هنگ رو لوگو و.....

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

قیمت : 5000تومان

برچسب ها :

کامبینیشن سامسونگ J530F XXU3 حل مشکل FRP - سریال NULL -هنگ رو لوگو و.....

کامبینیشن سامسونگ J530F XXU3 حل مشکل FRP - سریال NULL -هنگ رو لوگو و.....

کامبینیشن سامسونگ J530f  u3 حل مشکل FRP - سریال NULL -هنگ رو لوگو و...


فایل فارسی ادیت شده A310FXXU3CQI2 R 100 تضمینی تست شدهشناسه محصول: 845711
موجود

فایل فارسی ادیت شده A310FXXU3CQI2 R 100 تضمینی تست شده

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

قیمت : 50000تومان

برچسب ها :

فایل فارسی ادیت شده A310FXXU3CQI2 R 100 تضمینی تست شده

فایل فارسی ادیت شده A310FXXU3CQI2 R 100 تضمینی تست شده

فایل فارسی ادیت شده A310FXXU3CQI2 R  100  تضمینی تست شده


کامبینیشن سامسونگ J530FXXU3ARI1 حل مشکل FRP - هنگ رو لوگو و.....شناسه محصول: 857812
موجود

کامبینیشن سامسونگ J530FXXU3ARI1 حل مشکل FRP - هنگ رو لوگو و.....

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

قیمت : 5000تومان

برچسب ها :

کامبینیشن سامسونگ J530FXXU3ARI1 حل مشکل FRP - هنگ رو لوگو و.....

کامبینیشن سامسونگ J530FXXU3ARI1 حل مشکل FRP - هنگ رو لوگو و.....

کامبینیشن سامسونگ  J530FXXU3ARI1 حل مشکل FRP - هنگ رو لوگو و.....


پروژه جدید افترافکت جهت نمایش لوگو با شیپ و رنگشناسه محصول: 707074
موجود

پروژه جدید افترافکت جهت نمایش لوگو با شیپ و رنگ

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

قیمت : 5000تومان

برچسب ها :

پروژه جدید افترافکت جهت نمایش لوگو با شیپ و رنگ

پروژه جدید افترافکت جهت نمایش لوگو با شیپ و رنگ

پروژه جدید افترافکت جهت نمایش لوگو با شیپ و رنگ- بهمراه فیلم آموزشی

اجرا در نرم افزار افترافکت

 

 

کارآموزی طراحی صفحات وبشناسه محصول: 707078
موجود

کارآموزی طراحی صفحات وب

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

قیمت : 5000تومان

برچسب ها :

کارآموزی طراحی صفحات وب

کارآموزی طراحی صفحات وب

↓↓ لینک دانلود و خرید پایین توضیحات ↓↓

فرمت فایل: word 

 (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحات: 89

 

 

قسمتی از متن فایل دانلودی:

فصل اول

تاریخچه وب

 سال 1989 را می توان مبدأ وب دانست، در ان سال " تیم برنرزلی " عضو انجمن اروپایی محققین فیزیک (CERN) ، پروژه ای را مطرح کرد که هدف آن به وجود آوردن شبکه ای از اسناد و فرامتن ، برای رد و بدل کردن اطلاعات بین اعضای انجمن بود.

       درسال 1990 اولین نرم افزار وب با قابلیت نمایش  ، ویرایش و ارسال اسناد فرامتن به اعضاء از طریق اینترنت، تولید و بدین ترتیب وب پا به عرصه وجود گذاشت.

        در سال 1991 مجلس ایلات متحده قانونی را مبتی بر تأسیس شبکه علمی-تحقیقاتی ملی
 (National research and Educational Network - NREN) از تصویب گذراند، هدف از NREN برقراری شبکه های تحقیقاتی و علمی با ظرفیت و سرعت بالا و اجازه فعالیت های تجاری و تشویق آن در اینترنت بود.

      در ژوئن 1993 ، مارک آندرسن و سایر محققین در NCSA یک مرورگر گرافیکی به نام MOSAIC 1.0 را عرضه کردند، که خیلی زود نسخه جدیدی از آن روی ویندوز مایکروسافت قرار گرفت.

       در سال 1994 مارک آندرسن از NCSA جدا شده و با جیم کلارک ، شرکتی را بنا نهادند که به زودی مرورگر آن به نام Netscape Navigator که دارای سرعت بیشتری بود، به بازار ارایه شد. این مرورگر ف مورد استقبال بسیار قرار گرفت و شرکت Netscape  از رشد بی سابقه ای در صحنه تجاری بر خوردار شد.

      بازرگانان و تجار ، که از طریق شبکه " وب " بازارهای چند میلیونی را مقابل خود می دیدند ، با سرعت زیادی به " وب " رو آورده و همگان سعی در اعلان حضور خود در این بستر گسترده کردند.

      به زودی اخبار رادیو ، تلویزیون ، مجلات و روزنامه ها انباشته از رویدادهای مربوط به شبکه " وب " شد و اکنون روزی نیست که از یک پیشرفت تازه در خصوص " وب " به گوش جهانیان نرسد.

     موج فزاینده مردم جهت ثبت نام در مراکز ارایه خدمات اینترنت ، برای دستیابی به " وب " و گنجینه اطلاعات علمی ، آموزشی و تجاری، بیش از پیش مشاهده می شود.

     در اواخر 1996 " وب " و دنیای جذاب آن ، از طریق " تلویزیون وب " ، با سرعت بسیار زیادی راه خود را به درون خانواده ها گشود و امروزه به صورت بخش لاینفک زندگی روزانه ما در آمده است.

 

تاریخچه اینترنت

      وزارت دفاع ایالات متحده آمریکا در سال 1969 میلادی شبکه ای طراحی کرد تا کامپیوترهای مرکزهایی را که در زمینه مسائل دفاعی تحقیق می کردند به هم ارتباط دهد. این شبکه آرپانت نام داشت.

و....


فایل فلش فارسی نایاب و اورجینال شرکتی QMOBILE S2 CPU MT6580 اندروید 5.1 تست شده 100 درصد تضمینیشناسه محصول: 510163
موجود

فایل فلش فارسی نایاب و اورجینال شرکتی QMOBILE S2 CPU MT6580 اندروید 5.1 تست شده 100 درصد تضمینی

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

قیمت : 8000تومان

برچسب ها :

فایل فلش فارسی نایاب و اورجینال شرکتی QMOBILE S2 CPU MT6580 اندروید 5.1 تست شده 100 درصد تضمینی

فایل فلش فارسی نایاب و اورجینال شرکتی QMOBILE S2 CPU MT6580  اندروید 5.1  تست شده 100 درصد تضمینی

توجه داشته باشید این فایل خاموشی مطلق گوشی شما که هنگام فلش خاموش شده است را رفع میکند .


فایل تبلت چینی با مینبرد ET -86V2G- A23-V1.8H -2015.01.29 CPU A23 تست شده 100درصد تضمینیشناسه محصول: 501934
موجود

فایل تبلت چینی با مینبرد ET -86V2G- A23-V1.8H -2015.01.29 CPU A23 تست شده 100درصد تضمینی

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

قیمت : 5000تومان

برچسب ها :

فایل تبلت چینی با مینبرد ET -86V2G- A23-V1.8H -2015.01.29 CPU A23 تست شده 100درصد تضمینی

فایل تبلت چینی با مینبرد ET -86V2G- A23-V1.8H -2015.01.29 CPU A23 تست شده 100درصد تضمینی

توجه داشته باشید فایلهای زیادی در اینترنت موجود می باشد که یا مشکل کوچک شدن تصویر دارند یا قاطی کردن تاچ . این فایل 100 درصد تست شده می باشد و تمامی مشکلات فوق را رفع میکند


کامبینیشن نایاب سامسونگ J530YM U3 حل مشکل هنگ رو لوگو،DRK و FRP وترمیم سریال NULLو..... تست شده100% تضمینیشناسه محصول: 489218
موجود

کامبینیشن نایاب سامسونگ J530YM U3 حل مشکل هنگ رو لوگو،DRK و FRP وترمیم سریال NULLو..... تست شده100% تضمینی

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

قیمت : 5000تومان

برچسب ها :

کامبینیشن نایاب سامسونگ J530YM U3 حل مشکل هنگ رو لوگو،DRK و FRP وترمیم سریال NULLو..... تست شده100% تضمینی

کامبینیشن نایاب سامسونگ J530YM U3 حل مشکل هنگ رو لوگو،DRK و FRP وترمیم سریال NULLو..... تست شده100% تضمینی
1
logo-samandehi